El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de govern que regula la participació de tota la comunitat educativa, professors, alumnes i representants dels ajuntaments, d’un centre amb l’objectiu comú de treballar solidàriament per aconseguir una qualitat d’ensenyament per a tots els alumnes.

Representants del Consell Escolar

Directiva

Josepa Prats Ribes
Mª Neus Ribas Torres
Cristina Novella Rueda

Professorat

Emiliano Bolaños Escobar

Lluis Domingo Álvarez

Joan Segovia Galiana

Alumnat

Herma Mendoza
Bingen Itza Santorcuato
Mª Dolores Martínez García

Altres institucions

Francisco Tienda Pachón