HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
10-11H

 

ESPANYOL 1

 

  ESPANYOL 1

 

  ESPANYOL 1

 

11-12H ESPANYOL 2

 

  ESPANYOL 3

 

  ESPANYOL 2

 

12-13H ESPANYOL 2

 

  ESPANYOL 3

 

  ESPANYOL 3

 

      ANGLÈS 1

(CENTRE BAUXA)

9:30-11H

  ANGLÈS 1

(CENTRE BAUXA)

9:30-11H

      ANGLÈS 3

(CENTRE BAUXA)

11-12:30H

  ANGLÈS 3

(CENTRE BAUXA)

11-12:30H

16-17.50H     Acollida lingüística

 en castellà

  Acollida lingüística

 en castellà

18-19.50H E.I.F.B

Nivell 1

Consolidació

 

  E.I.F.B

Nivell 1

Consolidació

E.I.F.B

Nivell 1

Consolidació

E.I.F.B

Nivell 1

Consolidació

20-21.50H Acollida lingüística

 en castellà

 

 

 

 

 

Acollida lingüística

 en castellà