HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
17:50H-19:15H NATURALS MATEMÀTIQUES NATURALS

 

CASTELLÀ CASTELLÀ
19:15H

20:10H

CATALÀ CATALÀ MATEMÀTIQUES SOCIALS CATALÀ
20:10H

20:25H

E S PL A I

 

20:25H

21:50H

MATEMÀTIQUES SOCIALS ANGLÈS ANGLÈS SOCIALS