HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
17:50H-19:15H MATEMÀTIQUES NATURALS CASTELLÀ

 

NATURALS SOCIALS
19:15H

20:10H

ANGLÈS SOCIALS ANGLÈS ANGLÈS MATEMÀTIQUES
20:10H

20:25H

E S PL A I
20:25H

21:50H

SOCIALS CATALÀ MATEMÀTIQUES CATALÀ CASTELLÀ