HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
17:50H-19:15H SOCIALS ANGLÈS MATEMÀTIQUES SOCIALS MATEMÀTIQUES
19:15H

20:10H

CASTELLÀ MATEMÀTIQUES NATURALS CASTELLÀ CASTELLÀ
20:10H

20:25H

E S PL A I
20:25H

21:50H

CATALÀ NATURALS ANGLÈS NATURALS CATALÀ