Cepa Sant Antoni – Departament de Comunicació – Curs 2015-2016

Material didàctic per a ESPA

Llibres de text

Català

ESPA 1: Nivell 1 Mòdul 1: Curs de llengua catalana. Nivell intermedi 1 (edició del centre)

ESPA 2: Nivell 1 Mòdul 2: Curs de llengua catalana. Nivell intermedi 1 (edició del centre)

ESPA 3: Nivell 2 Mòdul 1: Curs de llengua catalana. Nivell intermedi 2 (edició del centre)

ESPA 4: Nivell 2 Mòdul 2: Curs de llengua catalana. Nivell intermedi 2 (edició del centre)

Castellà

ESPA 1: Nivell 1 Mòdul 1: Ámbito de Comunicación. Lengua Castellana y Literatura. Nivel I, Safel.

ESPA 2: Nivell 1 Mòdul 2: Ámbito de Comunicación. Lengua Castellana y Literatura. Nivel I, Safel.

ESPA 3: Nivell 2 Mòdul 1: Ámbito de Comunicación. Lengua Castellana y Literatura. Nivel II, Safel.

ESPA 4: Nivell 2 Mòdul 2: Ámbito de Comunicación. Lengua Castellana y Literatura. Nivel II, Safel.

Anglès

ESPA 1: Nivell 1 Mòdul 1: New English File Beginners. Editorial Oxford

ESPA 2:Nivell 1 Mòdul 2: New English File Beginners. Editorial Oxford

ESPA 3: Nivell 2 Mòdul 1: English File Elementary. Editorial Oxford

ESPA 4: Nivell 2 Mòdul 2: English File Elementary. Editorial Oxford

Lectures obligatòries

Català

ESPA 1: Nivell 1 Mòdul 1: Enric Larreula, Contes per a un món millor, RBA La Magrana

ESPA 2: Nivell 1 Mòdul 2: Jordi Galceran, Paraules encadenades, 3 i 4

ESPA 3: Nivell 2 Mòdul 1: Sergi Belbel, Morir (un moment abans de morir), 3 i 4

ESPA 4: Nivell 2 Mòdul 2: John Steinbeck, Homes i ratolins, Vicens-Vives

Castellà

ESPA 1: Nivell 1 Mòdul 1: John Boyne, El niño con el pijama de rayas, Salamandra

ESPA 2: Nivell 1 Mòdul 2: D.D.A.A., Cinco cuentos sobre Velázquez, Oxford

ESPA 3: Nivell 2 Mòdul 1: Mario Benedetti, Primavera con una esquina rota, Punto de lectura

ESPA 4: Nivell 2 Mòdul 2: Miguel Delibes, Cinco horas con Mario, Destino

Anglès

ESPA 1: Nivell 1 Mòdul 2: The ghost teacher. Editorial Burlington Books

ESPA 2: Nivell 2 Mòdul 1: A Halloween Tale. Editorial Burlington Books

ESPA 3: Nivell 2 Mòdul 2: British Myths and Legends. Editorial Burlington Books