Horaris i llocs de matriculació:

Inici de la matrícula:

del 12 al 16 de febrer de 2018

Sant Antoni:

C/ de l’Estrella, 17  – Telèfon: 971 348 595 – Contacte

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Tarda

19:00-21:00h

Tarda

16:00-18:00h

Matí

11:00-13:00h

Tarda

19:00-21:00h

Matí

11:00-13:00h

Tarda
19.00-21:00h


Escoles Velles Carretera Es Cubells s/n. Sant Josep 

Sant Josep:

DILLUNS DIJOUS
Tarda

15:00 – 16:00h

Tarda

19:30 – 20:00h

Cala de Bou: 

Centre Municipal

DIMARTS
Tarda

19:00 – 20:00h

 

Documentació a aportar:

Nou alumnat:

ESPA:

  • Certificat de notes, llibre d’escolaritat o acreditació de nivell d’estudis.
  • 2 fotos de carnet
  • Fotocòpia DNI
  • 20 €

Resta d’alumnes:

  • 2 Fotos de carnet
  • Fotocòpia DNI o Passaport
  • 30 €