HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
16-16:55 X ANG X X X
16:55-17:50 SOC ANG CAST SOC CAT
18-19 CAST MAT CAST MAT CAT
19-20 NAT MAT NAT CAT