Enquesta valoració de les sortides alumnes (ruta saludable)/ Encuesta valoración de las visitas alumnos (ruta saludable)

Enquesta valoració viatge a Londres

Secretaria CEPA Sant Antoni

Des de la Secretaria del centre es faciliten a l’alumnat tot tipus d’informació i tràmits per a la matriculació o petició de certificats.

Un dels tràmits més habituals és la sol·licitud de diferents certificats emesos pel centre, i per agilitzar aquesta gestió, hi ha un formulari online a la seva disposició. Els certificats es recolliran personalment en horari de Secretaria 2 dies laborals després de la seva sol·licitud on line.

HORARI D´ATENCIÓ AL PÚBLIC

MATÍ: Dimecres 13:00-14:00 hores.

TARDES: Dilluns 20:30-21:30 h.

                Dimarts 16:00-17:00 h.

                Dijous 16:30-17:30 h.

EMAIL: cepasantantoni@gmail.com

TELÈFON: 971 34 85 95