CURSOS ANUALS (ENSENYAMENTS INICIALS I MÒDULS)

1a AVALUACIÓ 2ona AVALUACIÓ 3a AVALUACIÓ
 

20 DE DESEMBRE

 

21DE MARÇ

 

20 DE JUNY

 

 

ESPA I CURSOS QUADRIMESTRALS

1r QUADRIMESTRE 2n QUADRIMESTRE
1a AVALUACIÓ 1a AVALUACIÓ
 

22 DE NOVEMBRE

 

11 D’ABRIL

 

2ona AVALUACIÓ 2ona AVALUACIÓ
 

8 DE FEBRER

 

 

20 DE JUNY

 

 

 

 

 

EXÀMENS FINALS ESPA

1r QUADRIMESTRE 2n QUADRIMESTRE
 

5 , 6 i 7 DE FEBRER

 

 

 

 

17,18 i 19 DE JUNY