El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de govern que regula la participació de tota la comunitat educativa, professors, alumnes i representants dels ajuntaments, d’un centre amb l’objectiu comú de treballar solidàriament per aconseguir una qualitat d’ensenyament per a tots els alumnes.

Representants del Consell Escolar

Directiva

Josepa Prats Ribes
Mª Neus Ribas Torres
Santiago Bofill Serra

Professorat

Emiliano Bolaños Escobar

C. Raquel Mengual Moll

Lucas J. Prats Castillo

Alumnat

Rosario Navarro Sánchez
Mª del Rosario López Rodríguez
Mª Dolores Martínez García

Altres institucions

Francisco Tienda Pachón