Curs: 3

És un curs destinat a aquelles persones que no tenen titulació acadèmica i que volen preparar la prova d’accés que els permeti cursar un cicle formatiu de grau superior. Al CEPA Sant Antoni es preparen les proves del grup A. Es prepara la part comuna (Llengua Catalana, Llengua Castellana, i Anglès) i l'específia. De l'específica es donen Geografia i Matemàtiques que pertanyen a l´opció A.