El CEPA  Sant Antoni participa al programa de Competències Clau a desenvolupar pels centres d’Educació de Persones Adultes durant el període  2015-2019.

Aquest programa va destinat a persones que volen accedir a un Certificat de Professionalitat de Nivell 2 i Nivell 3 que no compleixen els requisits d’accés. Comprèn dos tipus d’actuacions:

TENIU LES COMPETÈNCIES CLAU NECESSÀRIES PER ACCEDIR A UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE NIVELL 2 DE NIVELL 3?

INSCRIVIU-VOS A LA VOSTRA OFICINA DEL SOIB O AL MATEIX CEPA

(C/ ESTRELLA, 17, SANT ANTONI) – 971 34 85 95 – info@cepasantantoni.cat