Hora Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres
 17.00-18.00 h  Cap d´estudis  Orientació  Orientació  Direcció (09-10 h)
 19.00-20.00 h  Cap d´estudis  Cap d´estudis