ID Curs Ensenyaments Durada
1 Educació Secundària per a Persones Adultes (ESPA) Formals 4 mesos
2 Ensenyaments Inicials (EE.II) Formals Anual
3 Preparació Proves d´accés a CFGS per a majors de 20 anys No formals 8 mesos
4 Espanyol per a estrangers No formals 4 mesos/ 9 mesos
5 Anglès No formals 9 mesos
6 Alemany No formals 9 mesos
7 Català No formals 9 mesos
8 Informàtica No formals 4 mesos