07 Mar

  • Autor: CEPA Sant Antoni
  • Categoria: Novetats
  • Comentaris: cap

La Direcció General de Política Lingüística obre una nova convocatòria de proves per obtenir els certificats de català dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i LA.

Termini d’inscripció: del 13 al 26 de març.

Dates de les proves escrites: el mes de maig.

  • Dia 16: nivell B1, tarda
  • Dia 21: nivell B2, tarda.
  • Dia 25: nivells C1 i C2, matí.
  • Dia 28: nivells A2 i LA, tarda.
* Proves orals: entre el 9 i el 17 de setembre.
Més informació